Chống gian lận kinh doanh bảo hiểm liên quan đến chủ xe cơ giới

Chống gian lận trong kinh doanh bảo hiểm

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là bắt buộc đối với những người đang sở hữu và điều khiển các phương tiện cơ giới này. Nhưng việc kinh doanh bảo hiểm này còn nhiều bất cập khi trên thị trường có rất nhiều cơ sở kinh doanh thực hiện hành vi gian lận khi bán bảo hiểm này. Điều này gây ra những hậu quả rất lớn nếu chủ phương tiện cơ giới không may gây ra tai nạn. Để thực hiện những biện pháp phòng chống hành vi gian lận trong kinh doanh loại bảo hiểm này. Nên có hợp đồng giao kết rõ ràng giữa doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm và người mua bảo hiểm. Đồng thời phải có sự thanh tra kiểm soát liên tục đến từ các cơ quan chức năng để phòng tránh hành vi gian lận.

Quy định mới về bảo hiểm trách nhiệm chủ xe cơ giới

Phòng, chống gian lận trong kinh doanh bảo hiểm là một trong những nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Nghị định số 03/2021/NĐ-CP nêu rõ, phòng, chống gian lận trong kinh doanh bảo hiểm trong bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là việc thực hiện các biện pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế các hành vi gian lận trong quá trình giao kết, thực hiện hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới nhằm chiếm đoạt một số tiền từ doanh nghiệp bảo hiểm.

Sự phối hợp giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua

Sự phối hợp giữa doanh nghiệp và bên mua

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm chủ động xây dựng quy trình, quy chế. Và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phòng ngừa, phát hiện. Nhằm giảm thiểu các hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm. Đồng thời, tổ chức công tác tuyên truyền phòng, chống gian lận trong kinh doanh bảo hiểm. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xác định, ngăn chặn. Xử lý kịp thời hành vi gian lận để trục lợi bảo hiểm.

Bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm có trách nhiệm chủ động tham gia vào công tác phòng, chống gian lận trong kinh doanh bảo hiểm. Trường hợp phát hiện các hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm. Kịp thời thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm và các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Các cơ quan liên quan tăng cường hỗ trợ

Các cơ quan chức năng có liên quan phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm. Cả bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm. Tổ chức công tác phòng, chống gian lận trong kinh doanh bảo hiểm tại địa bàn. Bảo đảm ổn định trật tự xã hội. Trong quá trình triển khai thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Quy định nêu trên nhằm ngăn chặn gian lận. Phát huy hiệu quả và quản lý chặt chẽ loại hình bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Nâng cao mức hỗ trợ với chủ xe cơ giới

Nâng cao mức hỗ trợ với chủ xe cơ giới

Dự thảo Nghị định cũng mở rộng đối tượng và nâng mức chi hỗ trợ nhân đạo. Trong các trường hợp không xác định được xe gây tai nạn, xe không tham gia bảo hiểm và các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo quy định (trừ hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, lái xe hoặc của người bị thiệt hại). 30% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tử vong. 10% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ. Đối với các trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.

Về công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, Bộ Tài chính chủ trì thanh tra, kiểm tra, giám sát các DNBH trong việc thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới. Qua công tác thanh tra, kiểm tra sẽ chấn chỉnh, xử lý vi phạm kịp thời (nếu có). Đồng thời ghi nhận các kiến nghị, phản ánh để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Tags: , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *