Ngành điện gió tại Quảng Trị được đối tác Nhật đầu tư 25 triệu USD

Quảng TRị có tìm lực phát triển điện gió mạnh mẽ

Việt Nam là một trong những nước có tiềm lực kinh tế phát triển mạnh. Và chúng ta cũng là một trong những nước đang thu hút nguồn vôn đầu tư từ nước ngoài mạnh […]