Bổ sung nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí từ 01/7/2021

Cấp miễn phí thẻ BHYT cho nhiều đối tượng

Bảo hiểm y tế đang tiến dần hơn với mục tiêu phổ biến toàn dân, đi đến từng hộ gia đình. Đối với những dịch vụ y tế thì việc sở hữu bảo hiểm y tế sẽ tiết giảm rất nhiều chi phí điều trị. Trước đây, bảo hiểm y tế đã có chính sách để cấp thẻ miễn phí cho nhiều đối tượng. Nhưng đâu đó vẫn còn những thiếu sót gây mất công bằng cho những đối tượng khác. Vào ngày 1/7/2021 tới đây, Nghị định mới về chính sách trợ giúp xã hội của bảo hiểm y tế sẽ được thông qua. Trong đó xem xét bổ sung thêm nhiều đối tượng thuộc diện được cấp bảo hiểm y tế miễn phí. Sau khi được thông qua sẽ nhanh chóng triển khai để người dân có thể cập nhật và sử dụng trong thời gian sớm nhất.

Cấp bảo hiểm y tế miễn phí cho nhiều đối tượng

Ngày 01/7/2021, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội. Đối với đối tượng bảo trợ xã hội chính thức có hiệu lực. Theo đó, Nghị định bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được cấp thẻ BHYT theo quy định của pháp luật về BHYT. Cụ thể, tại Khoản 8 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định. Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật. Về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội. Thuộc nhóm đối tượng tham gia BHYT do ngân sách nhà nước đóng.

Thêm nhiều đối tượng vào danh sách

Danh sách đối tượng được xem xét

Cụ thể, với việc bổ sung thêm nhiều đối tượng bảo trợ xã hội. Được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP. Kể từ ngày 01/7/2021, sẽ có thêm nhiều đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, bao gồm:

Người thuộc diện hộ cận nghèo

Người thuộc diện hộ cận nghèo chưa có chồng hoặc chưa có vợ. Đã có chồng hoặc vợ nhưng đã chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật. Người đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 đến 22 tuổi. Và người con đó đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP.

Người cao tuổi khó khăn

Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo (không thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng. Hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng. Nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

Trẻ em dưới 3 tuổi

Người già gặp khó khăn

Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 3 và 6 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

Người nhiễm HIV/AIDS

Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng. BHXH Việt Nam lưu ý, nếu các đối tượng bảo trợ xã hội được cấp thẻ BHYT miễn phí. Mà thuộc diện được cấp nhiều loại thẻ. Thì chỉ được cấp một thẻ BHYT có quyền lợi cao nhất.

Tags: , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *