Yếu tố công nghệ đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng Covid-19

Covid-19

Việt Nam được biết đến như một hình mẫu trên thế giới trong việc ngăn chặn và kiểm soát đại dịch COVID-19 một cách hiệu quả. Đóng góp phần lớn vào thành tựu to lớn […]