Đôi nét về trái phiếu không chuyển đổi và điều kiện phát hành 2021

Đôi nét về trái phiếu không chuyển đổi và điều kiện phát hành 2021

Ngoài vấn đề phát hành trái phiếu chuyển đổi, pháp luật quy định như thế nào về điều kiện phát hành trái phiếu không chuyển đổi đối với doanh nghiệp tại thị trường trong nước? Căn cứ Nghị định 163/2018 / NĐ-CP về phát hành trái phiếu không chuyển đổi và điều kiện phát hành 2021, chúng tôi xin đưa ra đôi nét về trái phiếu không chuyển đổi như sau:

Trái phiếu là một giấy chứng nhận nghĩa vụ của người phát hành phải trả cho trái chủ một số tiền xác định, trong một thời gian xác định và với một lãi suất xác định, có thời hạn từ 1 năm. ở trên. Loại trái phiếu không chuyển đổi là loại trái phiếu không thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của doanh nghiệp. Trái phiếu không chuyển đổi là gì? Đây là một nhánh nhỏ của trái phiếu. Vậy ưu nhược điểm của loại trái phiếu này là gì? mời bạn đọc tiếp đôi nét về trái phiếu không chuyển đổi dưới đây nhé!

Trái phiếu không chuyển đổi là gì?

Định nghĩa trái phiếu

Trái phiếu là chứng nhận nghĩa vụ nợ của các doanh nghiệp hoặc các tổ chức có thẩm quyền phát hành. Ở nước ta, trái phiếu thường do kho bạc nhà nước hoặc chính phủ phát hành. Khi đến kỳ đáo hạn, người mua trái phiếu sẽ nhận được cả gốc và lợi tức như đúng số tiền ghi trên cuống phiếu. Một số trái phiếu được trả lãi theo định kỳ tùy thuộc vào cơ quan phát hành trái phiếu.

Trái phiếu có in các thông tin như: điều khoản cho vay. Thời gian thực hiện (thời gian đáo hạn), mệnh giá, lợi tức. Phần lớn các trái phiếu phát hành sẽ có giá từ 100.000 đồng trở lên. Phụ thuộc nhiều vào các yếu tố như thời điểm đáo hạn, danh tiếng của tổ chức và coupon. Trong trường hợp người mua trái phiếu không muốn sở hữu nữa. Thì vẫn có thể bán cho những nhà đầu tư khác.

Trái phiếu không chuyển đổi

Đôi nét về trái phiếu không chuyển đổi

Trái phiếu không chuyển đổi là một trong nghĩa loại trái phiếu được phát hành. Nhà đầu tư khi mua trái phiếu sẽ không được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của công ty đã phát hành. Trái phiếu có bảo đảm là loại trái phiếu được bảo đảm thanh toán toàn bộ. Hoặc một phần gốc, lãi khi đến hạn bằng tài sản của doanh nghiệp phát hành. Hoặc tài sản của bên thứ ba. Hoặc được bảo lãnh thanh toán của tổ chức tài chính, tín dụng. Có chức năng cung cấp dịch vụ bảo lãnh thanh toán

Điều kiện để phát hành trái phiếu không chuyển đổi

Các công ty muốn phát hành trái phiếu không chuyển đổi cần tuân thủ các điều kiện mà luật quy định. Cụ thể căn cứ theo Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện phát hành bao gồm:

Các thủ tục trái phiếu không chuyển đổi

 • Công ty phát hành trái phiếu không chuyển đổi phải là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập hợp pháp;
 • Công ty có thời gian hoạt động tối thiểu là 1 năm, xác định dựa trên ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Báo cáo tài chính của năm liền kề năm phát hành được kiểm toán theo quy định.
 • Giới hạn số lượng nhà đầu tư tham gia giao dịch trái phiếu.
 • Có phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi và được cơ quan thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận.
 • Điều kiện an toàn tài chính và an toàn trong hoạt động.
 • Thanh toán tiền gốc và lãi của trái phiếu phát hành trước đó (nếu có).

Điều kiện để phát hành trái phiếu không chuyển đổi

Lưu ý: Trong trường hợp doanh nghiệp được tổ chức lại hoặc chuyển đổi, thời gian hoạt động được tính là thời gian hoạt động của doanh nghiệp bị chia (trong trường hợp chia doanh nghiệp), thời gian hoạt động của doanh nghiệp bị tách (trong trường hợp tách doanh nghiệp).

Thời gian hoạt động dài nhất trong số các doanh nghiệp bị hợp nhất (trong trường hợp hợp nhất doanh nghiệp), thời gian hoạt động của doanh nghiệp nhận sáp nhập (trong trường hợp sáp nhập công ty), thời gian hoạt động của doanh nghiệp trước và sau khi chuyển đổi (trong trường hợp chuyển đổi công ty)

Tài liệu những hồ sơ phát hành trái phiếu không chuyển đổi

 • Hồ sơ phát hành trái phiếu không chuyển đổi gồm các tài liệu, giấy tờ cơ bản sau đây:
 • Phương án để phát hành trái phiếu không chuyển đổi
 • Báo cáo tài chính của công ty năm liền kề, trước khi phát hành trái phiếu
 • Mẫu công bố thông tin của đợt phát hành
 • Hợp đồng ký kết giữa công ty phát hành với tổ chức tín dụng, nếu có
 • Kết quả xếp hạng tín nhiệm công ty phát hành trái phiếu không chuyển đổi, do các tổ chức xếp hạng tín nhiệm đánh giá
 • Một số giấy tờ, tài liệu khác theo quy định của pháp luật.

Tài liệu những hồ sơ phát hành trái phiếu không chuyển đổi

Trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu trong vòng 90 ngày. Kể từ ngày kết thúc năm tài chính mà chưa có báo cáo tài chính được kiểm toán năm trước liền kề của năm phát hành. Hoặc chưa có báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm trước liền kề của năm phát hành. Doanh nghiệp sử dụng báo cáo tài chính bán niên hoặc báo cáo tài chính 09 tháng của năm tài chính trước liền kề

Trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu là công ty mẹ. Báo cáo tài chính được kiểm toán gồm báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán của năm trước liền kề năm phát hành. Và báo cáo tài chính được kiểm toán của công ty mẹ năm trước liền kề năm phát hành. Trên đây là những thông tin về trái phiếu không chuyển đổi. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích cho bạn!

Tags: , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *