Mức hỗ trợ đến 50% cho bảo hiểm xã hội tự nguyện được đề xuất

Hỗ trợ đến 50% BHXH tự nguyện

Bảo hiểm xã hội là một trong những loại bảo hiểm quan trọng được quy định. Nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân. Tuy nhiên, ngoài những người lao động trực thuộc tổ chức thì số lượng người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn còn khá khiêm tốn. Để cải thiện vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đưa ra đề xuất về việc tăng cường mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện lên đến 50%. Tùy theo từng đối tượng và mức độ hoàn cảnh khác nhau mà mức độ hỗ trợ khi đóng khác nhau. Điều này nhằm hướng đến nâng cao số lượng người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trong cộng đồng. Đảm bảo tất cả mọi người có cơ hội tham gia bảo hiểm xã hội, nhận sự hỗ trợ tốt nhất từ nhà nước.

Đề xuất tăng hỗ trợ bảo hiểm xã hội

Theo ý kiến của Bộ tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo Chính phủ sửa đổi Nghị định 134 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện, theo hướng tăng mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tăng mức hỗ trợ BHXH

Mức đề xuất tăng mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện dự kiến: tăng từ 30% lên 50% đối với hộ nghèo. Từ 25% lên 30% đối với hộ cận nghèo và từ 10% lên 20%. Đối với các đối tượng còn lại. Theo tính toán của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dự kiến số tiền chi hỗ trợ sẽ tăng dần từng năm. Đến năm 2025 dự kiến là 1.167 tỷ đồng và đến năm 2030 là 3.141 tỷ đồng.

Tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nếu các chính sách trên được thực thi, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện dự kiến tăng lên khoảng 3,6 triệu người trong năm 2025. Và đến năm 2030 dự kiến là 8,9 triệu người. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, những năm qua, từ khi có hỗ trợ tiền đóng của Nhà nước, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng nhanh. Cụ thể năm 2019, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 558.109 người. Tăng 103,1% so với năm 2018 (277.190 người).

Đến năm 2020, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 1.128.145 người. Tăng 102,1% so với năm 2019. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện so với lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2020 là 2,28%. Tổng số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2020 là 137.663 triệu đồng. Tuy nhiên, so với tiềm năng phát triển, số người tham gia BHXH tự nguyện vẫn còn rất thấp. Nhất là số người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo tham gia BHXH tự nguyện trong hai năm qua. Chỉ chiếm dưới 3% so với tổng số người tham gia BHXH tự nguyện.

Tăng số người đóng BHXH tự nguyện

Chính phủ đang trong quá trình xem xét

Được biết, sau khi gửi công văn đề xuất lên Bộ tài chính. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nhận được trả lời. Theo đó, Bộ Tài chính cho rằng do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Ảnh hưởng lớn đến cân đối thu chi ngân sách. Vì vậy cần báo cáo Chính phủ sửa một số quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai xây dựng văn bản quy định chi tiết. Nhằm cụ thể hóa nội dung trên theo quy định của Luật. Chính phủ gặp một số vướng mắc về giải thích từ ngữ. Về làm rõ cơ sở pháp lý bao gồm xác định đối tượng áp dụng. Các chế độ BHXH và lộ trình thực hiện, thời điểm áp dụng chính sách.

Tags: , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *