Mệnh giá trái phiếu là gì? Mệnh giá các loại trái phiếu như thế nào?

Mệnh giá trái phiếu

Trái phiếu hiện là một trong những sản phẩm quan trọng trên thị trường, vừa giúp nhà đầu tư gia tăng lợi nhuận, vừa giúp tổ chức phát hành có thêm vốn để hoạt động. Vậy trái phiếu là gì, mệnh giá của nó là gì và những kiến thức cơ bản cần biết khi tham gia thị trường này là gì? Cùng chúng tôi tìm hiều về mệnh giá trái phiếu là gì và mệnh giá các loại trái phiếu sau đây.

Hầu hết mọi người đã nghe nói về trái phiếu, nhưng rất ít người có thể hiểu rõ ràng và chi tiết về loại hình kinh doanh này. Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 153/2020 / NĐ-CP quy định về chào bán, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước, và thị trường quốc tế. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, thay thế Nghị định số 163/2018 / NĐ-CP và Nghị định số 81/2020 / NĐ.

Khái quát về trái phiếu

Trái phiếu là một loại chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành trái phiếu đối với nhà đầu tư. Hay còn gọi là người sở hữu trái phiếu với một khoản tiền cụ thể. Trong một khoảng thời gian và lợi tức xác định.

Chủ thể phát hành và mua trái phiếu gồm những ai?

Khái quát về trái phiếu

Chủ thể phát hành trái phiếu có thể là Chính phủ, Chính quyền địa phương hoặc doanh nghiệp. Người sở hữu trái phiếu hay trái chủ có thể là cá nhân, doanh nghiệp hoặc Nhà nước.

Thời hạn của trái phiếu là bao lâu?

Thời hạn của trái phiếu là khoảng thời gian từ ngày phát hành. Đến ngày người phát hành hoàn trả gốc và lãi. Trái phiếu có thời hạn khác nhau. Trái phiếu trung hạn có thời gian từ 1 năm đến 5 năm. Trái phiếu dài hạn, có thời gian từ 5 năm trở lên.

Mệnh giá trái phiếu

Mệnh giá trái phiếu là một trong những điều cơ bản nhất bạn cần phải nắm. Ngay khi tham gia thị trường này. Mệnh giá trái phiếu hay giá trị danh nghĩa của trái phiếu là giá trị được ghi trực tiếp trên trái phiếu. Giá trị này được xem là số vốn gốc. Mệnh giá trái phiếu được xem là căn cứ để xác định số lợi tức tiền vay. Mà người phát hành phải trả cho người sở hữu. Bên cạnh đó thì mệnh giá cũng thể hiện số tiền người phát hành phải hoàn trả khi trái phiếu đến hạn. Như đã đề cập ở trên, hiện nay có khá nhiều loại trái phiếu tùy thuộc vào nhà phát hành là ai. Và đối với mỗi loại trái phiếu khác nhau thì sẽ có mệnh giá quy định khác nhau.

Mệnh giá trái phiếu của Chính phủ

Theo Điều 3, Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ. Để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước. Được ban hành vào ngày 05/09/2003. Chủ sở hữu trái phiếu chính phủ được quy định như sau:

Mệnh giá trái phiếu của Chính phủ

“Đối tượng mua trái phiếu Chính phủ bao gồm các tổ chức, công dân Việt Nam. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài; người nước ngoài làm việc, cư trú ở Việt Nam; tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Các tổ chức của Việt Nam không được dùng nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp. Để mua trái phiếu Chính phủ.” Theo Điều 5 của Quyết định này mệnh giá trái phiếu được quy định cụ thể như sau:

 • Đối với trái phiếu phát hành và thanh toán bằng đồng Việt Nam. Mệnh giá tối thiểu là 100.000 đồng. Các mệnh giá khác là bội số của 100.000 đồng. Mệnh giá cụ thể do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định;
 • Đối với trái phiếu phát hành và thanh toán bằng ngoại tệ. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cụ thể cho từng đợt phát hành.”
 • Như vậy theo quy định này thì mệnh giá tối thiểu của trái phiếu phải là 100.000 VND.
 • Tìm hiểu ngay: Lãi suất trái phiếu – Thông tin quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi có biến động xảy ra.

Mệnh giá trái phiếu của doanh nghiệp

Theo Điều 10, Nghị định số 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ban hành vào ngày 14/10/2011, đối tượng được phép mua trái phiếu doanh nghiệp là:

 • Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài.
 • Tổ chức của Việt Nam không được sử dụng kinh phí của ngân sách nhà nước để mua trái phiếu.”
 • Theo Điều 9 của Nghị định này, mệnh giá trái phiếu của doanh nghiệp như sau:

“Mệnh giá tối thiểu của trái phiếu là một trăm nghìn (100.000) đồng, các mệnh giá khác là bội số của một trăm nghìn (100.000) đồng.” Như vậy theo quy định này thì mệnh giá tối thiểu của trái phiếu phải là 100.000 VND, tức là cũng ngang bằng với trái phiếu của chính phủ”. “Mệnh giá trái phiếu là gì?” là một trong những câu hỏi đầu tiên bạn cần phải tìm được lời giải trước khi tham gia vào thị trường này. Với từng loại trái phiếu khác nhau sẽ được Nhà nước quy định về đối tượng sở hữu và mệnh giá khác nhau. Vì thế bạn cần nắm rõ các điều này để tránh rắc rối phát sinh khi tham gia đầu tư.

Phân loại lợi tức các loại trái phiếu

Trái phiếu có lãi suất cố định: Là loại trái phiếu mà lợi tức được xác định theo một tỷ lệ phần trăm (%) cố định tính theo mệnh giá. Trái phiếu có lãi suất biến đổi (lãi suất thả nổi): Là loại trái phiếu mà lợi tức được trả trong các kỳ có sự khác nhau. Được tính theo một lãi suất có sự biến đổi theo một lãi suất tham chiếu. Trái phiếu có lãi suất bằng không: Là loại trái phiếu mà người mua không nhận được lãi. Nhưng được mua với giá thấp hơn mệnh giá (mua chiết khấu). Được hoàn trả bằng mệnh giá khi trái phiếu đó đáo hạn.

Phân loại lợi tức các loại trái phiếu

Phân loại trái phiếu dựa vào hình thức

 • Trái phiếu vô danh: Là loại trái phiếu không ghi tên của người mua và trong sổ sách của người phát hành. Trái chủ là người được hưởng quyền lợi.
Trái phiếu ghi danh: Là loại trái phiếu có ghi tên của người mua và trong sổ sách của người phát hành.

Phân loại trái phiếu dựa vào tính chất

 • Trái phiếu có thể chuyển đổi: Là loại trái phiếu của công ty cổ phần. Mà trái chủ được quyền chuyển sang cổ phiếu của công ty đó. Việc này được quy định cụ thể về thời gian và tỷ lệ khi mua trái phiếu.
 • Trái phiếu có quyền mua cổ phiếu: Là loại trái phiếu có kèm theo phiếu. Cho phép trái chủ được quyền mua một số lượng nhất định cổ phiếu của công ty.
 • Trái phiếu có thể mua lại: Là loại trái phiếu cho phép nhà phát hành được quyền mua lại một phần. Hay toàn bộ trước khi trái phiếu đến hạn thanh toán.
Tags: , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *