Hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Bảo Minh giảm đến 35% lợi nhuận

Bảo hiểm Bảo Minh

Tổng CTCP Bảo Minh là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm tại thị trường Việt Nam. Mới đây, doanh nghiệp này đã chính thức công bố báo cáo tài chính kiểm toán giữa hai năm 2019 và 2020. Kết quả rất khả quan là trong tình hình nền kinh tế khó khăn như thế này thì doanh thu của công ty vẫn giữ được mức tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên phần lợi nhuận chính thu vào là đến từ các hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn hoặc dài hạn khác của doanh nghiệp. Trong đó lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm của Bảo Minh lại giảm đến 35%. Lĩnh vực bảo hiểm chiếm thị phần lớn nhất của công ty này chính là bảo hiểm con người. Khi chiếm đến 33% trong tổng doanh thu thuần từ lĩnh vực bảo hiểm.

Bảo hiểm Bảo Minh công bố báo cáo tài chính

Theo báo cáo tài chính kiểm toán mới công bố, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Bảo hiểm Bảo Minh giảm gần 35% so với năm trước. Trong khi lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính tăng hơn 50%. Mới đây, Tổng CTCP Bảo Minh (Mã: BMI) đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán của hai năm 2019 và 2020. Theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2020 của Bảo Minh tăng 1,3 tỷ đồng đạt 233,2 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của năm 2019 tăng gần 34 tỷ đồng. Đạt 254 tỷ đồng so với trước kiểm toán.

Bảo Minh công bố báo cáo tài chính

Bên cạnh đó, tổng tài sản của công ty tính đến ngày 31/12/2020. Sau kiểm toán cũng giảm từ 6.704 tỷ đồng xuống 6.551 tỷ đồng. Chủ yếu đến từ việc điều chỉnh giảm khoản mục các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Công ty hiện chưa công bố văn bản giải trình thay đổi trong báo cáo tài chính.

Không đạt được dự kiến doanh thu

Cụ thể, Bảo Minh dự kiến doanh thu phí bảo hiểm gốc năm 2021 đạt 4.166 tỷ đồng. Giảm 9 tỷ đồng so với năm ngoái. Theo đó, tổng doanh thu (bao gồm doanh thu tái bảo hiểm và doanh thu tài chính) dự kiến đạt 4.905 tỷ đồng. Bằng đúng với số thực hiện được năm ngoái.

Trong khi đó lợi nhuận sau thuế BMI ước đạt 198 tỷ đồng, tăng 2,3% so với năm ngoái. Trong đó, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm ước đạt 85 tỷ đồng. Gấp 2,4 lần năm 2020. Kế hoạch đưa ra trên cơ sở đánh giá năm 2021 tiếp tục là năm khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam. Riêng Bảo Minh, việc mất đi một khách hàng lớn trong năm ngoái. Đặt ban lãnh đạo trước áp lực lớn trong việc hoàn thành kế hoạch doanh thu ở mức bằng năm ngoái.

Lợi nhuận từ kinh doanh bảo hiểm giảm mạnh

Lợi nhuận từ kinh doanh bảo hiểm giảm 35%

Theo báo cáo kiểm toán, trong năm 2020, doanh thu phí bảo hiểm gốc của công ty đạt gần 4.300 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng chính là bảo hiểm con người (33%), bảo hiểm cháy nổ (20,8%) và bảo hiểm xe cơ giới (19,1%). Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm gần 35% so với năm trước. Xuống 156 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính tăng hơn 50%, đạt 192 tỷ đồng. Đây là 2 nguồn thu lớn nhất cho Bảo Minh trong năm vừa qua.

So với thời điểm đầu năm 2020, tổng tài sản của Bảo Minh ghi nhận tăng hơn 14%, đạt 6.551 tỷ đồng. Trong đó, khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm gần 39% với 2.554 tỷ đồng. Đóng góp chính là tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 12 tháng (2.447 tỷ đồng). Lãi suất từ 4,6%/năm đến 8,9%/năm. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn chiếm 568 tỷ đồng. Chủ yếu tập trung vào tiền gửi có kỳ hạn và trái phiếu, lãi suất từ 5%/năm đến 8,5%.

Tags: , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *