Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và BHYT cho người dân

Đề xuất tăng hỗ trợ bảo hiểm

BHXH tự nguyện và BHYT là một trong hai chính sách an sinh lớn nhất của nhà nước dành cho người dân. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền tham gia chính sách bảo hiểm đến người dân. Nâng cao số người tham gia bảo hiểm trên toàn quốc. BHXH Việt Nam vừa có công văn đề xuất tăng mức hỗ trợ cho người dân khi tham gia BHXH tự nguyện và BHYT. Khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm. Mức sống xã hội càng cao, người dân lại càng quan tâm đến những dịch vụ như chăm sóc sức khỏe và đời sống tốt hơn. Chính sách của BHXH Việt Nam là hoàn toàn phù hợp, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của người dân. Hướng đến tổng số người tham gia BHYT và BHXH tự nguyện tăng lên, đáp ứng nhu cầu nhiều người dân hơn.

Tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và BHYT

BHXH Việt Nam vừa có Công văn gửi Bộ Y tế và Bộ LĐ-TB&XH đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp nhằm tăng diện bao phủ các chính sách này, giúp người khó khăn yên tâm lao động, sản xuất, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Cụ thể, tại Công văn số 1179/BHXH-TST gửi Bộ Y tế, BHXH Việt Nam nêu, tính đến ngày 31/12/2020, toàn quốc có 87,93 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 90,85% dân số. Trong đó, có hơn 2,5 triệu người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình tham gia BHYT.

Hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm

Tại Công văn số 1179/BHXH-TST gửi Bộ Y tế, BHXH Việt Nam nêu rõ. Tính đến ngày 31/12/2020, toàn quốc có 87,93 triệu người tham gia BHYT. Đạt tỷ lệ 90,85% dân số tham gia BHYT, vượt 0,15%. So với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg. Trong đó, có 2,537 triệu người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình tham gia BHYT.

Nhóm đối tượng này chủ yếu tập trung ở các địa phương như: Bắc Giang (331 nghìn người tham gia). Nam Định (219 nghìn người tham gia). Hà Tĩnh (257 nghìn người tham gia). Hà Nam (195 nghìn người tham gia) và Ninh Bình (155 nghìn người tham gia),… là những tỉnh có hỗ trợ thêm mức đóng ngoài mức quy định của Nhà nước. Với mức hỗ trợ 20% cho người tham gia.

Nâng cao dân số tham gia đóng BHYT

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 có 95% dân số tham gia BHYT. Theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới. BHXH Việt Nam đề xuất Bộ Y tế báo cáo, trình Chính phủ nâng mức hỗ trợ tiền đóng BHYT. Cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp. Có mức sống trung bình từ 30% lên 50%.

Mức hỗ trợ tăng sẽ tạo thuận lợi giúp cho ngày càng có nhiều người dân. Nhất là người dân có mức sống trung bình được tiếp cận, tham gia, thụ hưởng chính sách BHYT. Một trong những chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội. Là cơ chế tài chính y tế quan trọng đồng hành cùng người dân khi ốm đau, bệnh tật để tiếp tục cuộc sống.

Hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện

Nâng mức hỗ trợ BHXH tự nguyện

Về BHXH tự nguyện, tại Công văn số 1180/BHXH-TST, BHXH Việt Nam đề xuất Bộ LĐ-TB&XH báo cáo, trình Chính phủ nâng mức hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện từ 30% lên 50% đối với người thuộc hộ nghèo, từ 25% lên 30% đối với người thuộc hộ cận nghèo và từ 10% lên 20% đối với các đối tượng còn lại. Việc tăng mức hỗ trợ nhằm để ngày càng có nhiều người được bảo đảm an sinh xã hội sau khi hết tuổi lao động.

Tuy trong những năm gần đây, công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Đã có những bước tăng trưởng vượt bậc, ấn tượng. Nhưng so với tiềm năng, số người tham gia BHXH tự nguyện vẫn còn rất thấp. Nhất là đối với người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo. Do đó, với việc đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện. Nhất là với những người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo. Sẽ tạo điều kiện giúp họ có đủ khả năng tham gia BHXH tự nguyện. Góp phần hoàn thiện mục tiêu BHXH toàn dân để mọi người dân đều được tham gia vào lưới an sinh. Và có chính sách BHXH chia sẻ. Đảm bảo cuộc sống khi về già.

Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng cao

Chính sách BHXH tự nguyện ra đời từ năm 2008. Nhằm tạo cơ hội cho mọi người lao động thuộc khu vực phi chính thức đều được tham gia BHXH. Sau 12 năm triển khai, đặc biệt từ nửa cuối năm 2018 đến nay, cùng với định hướng chính trị thực hiện “BHXH toàn dân”. Được khẳng định tại Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Công tác phát triển BHXH tự nguyện đã có nhiều bứt phá.

Số người tham gia BHXH tăng mạnh

Cụ thể, từ năm 2008 đến hết năm 2018, tổng số người tham gia BHXH tự nguyện mới chỉ đạt trên 277 nghìn người tham gia. Nhưng chỉ riêng trong năm 2019, số người tham gia đã đạt gần 574 nghìn người. Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới trong năm 2019. Bằng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện phát triển được của cả 11 năm trước cộng lại.

Hết năm 2020, số người tham gia BHXH tự nguyện là 1,128 triệu người tham gia. Tăng 554 nghìn người, hơn gấp đôi so với năm 2019. Đạt khoảng 2,1% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện. Vượt chỉ tiêu năm 2021 được giao tại Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Tags: , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *