Bộ GTVT ra yêu cầu tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Bộ GTVT ra yêu cầu tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Bộ GTVT vừa ra tối hậu thư cho việc giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng cuối năm. Và cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện, theo sát các dự án, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – Xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Theo kế hoạch được giao thì vốn đầu tư công của Bộ GTVT là 43.401 tỷ đồng. Trong đó bao gồm vốn trong nước, vốn nước ngoài và vốn cho kế hoạch kéo dài. Và Bộ đã giao chi tiết 40.933/42.996 tỷ đồng đạt 95,2 % kế hoạch được giao. Nhiệm vụ đến hết tháng 12/2021 phải đạt tối thiểu 90% kế hoạch được giao. Và đến cuối năm 30/01/2022 phải hoàn thành toàn bộ kế hoạch.

Kiên định thực hiện mục tiêu hoàn thành kế hoạch

Kết quả giải ngân là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2021. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý dự án tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm… Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa có Chỉ thị số 06/CT-BGTVT về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021. Nhằm thực hiện thành công KH phát triển KT – XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Kiên định thực hiện mục tiêu hoàn thành kế hoạch

Với tinh thần kiên định thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”. Vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân; vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu “thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư; ban quản lý dự án; các cơ quan tham mưu liên quan của Bộ quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Và đẩy nhanh tiến độ thi công, đẩy mạnh tiến độ giải ngân các dự án. Đồng thời chú trọng đến kiểm soát chất lượng”.

“Kết quả giải ngân kế hoạch đăng ký đầu năm là tiêu chí chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2021 của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, trừ lý do bất khả kháng. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lấy tiêu chí kế hoạch giải ngân của đơn vị để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cán bộ có liên quan”.  Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo quyết liệt và cụ thể cho từng đơn vị

Để đạt được các mục tiêu này, Bộ trưởng Bộ GTVT chỉ đạo quyết liệt. Đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải phân công trách nhiệm cụ thể. Các lãnh đạo đơn vị, cán bộ theo dõi tiến độ thực hiện các dự án. Và báo cáo về Bộ qua Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông và Vụ Kế hoạch – Đầu tư. Các đơn vị này được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu, tư vấn; thủ tục điều chỉnh thiết kế, dự toán; thủ tục quyết toán các dự án. Tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu.

Đồng thời chủ động, quyết liệt chỉ đạo, cử cán bộ có đủ thẩm quyền thường xuyên có mặt tại hiện trường phối hợp, làm việc với các địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là việc giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng. Đối với một số dự án mới được giao bổ sung kế hoạch. Yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án căn cứ tiến độ triển khai, cập nhật, chuẩn xác kế hoạch giải ngân chi tiết từng tháng còn lại trong năm 2021. Và gửi Bộ Giao thông vận tải để lãnh đạo Bộ xem xét, chấp thuận làm cơ sở chỉ đạo. Đồng thời điều hành và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch của đơn vị.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo quyết liệt và cụ thể cho từng đơn vị

Đồng thời, Bộ trưởng yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đặc biệt đảm bảo chất lượng công trình. Coi việc đảm bảo chất lượng là ưu tiên hàng đầu. Ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư, thiết kế, dự toán. Và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chất lượng, tiến độ dự án.

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành mục tiêu năm 2021

Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang triển khai 19 công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải. Trong đó, có 6 dự án đang chuẩn bị các thủ tục đầu tư; 10 dự án đang triển khai thực hiện; 3 dự án đang hoàn tất thủ tục nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Tổng kế hoạch năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải được giao khoảng 43.401 tỷ đồng. Trong đó 38.159 tỷ đồng vốn trong nước. 4.837 tỷ đồng vốn nước ngoài. Và khoảng 405 tỷ đồng kế hoạch kéo dài. Đến nay, Bộ đã giao chi tiết 40.933/42.996 tỷ đồng. Đạt 95,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Và đã nhập dự toán trên Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) của Bộ Tài chính.

Đối với tổng số 2.062,91 tỷ đồng còn lại, Bộ đang chỉ đạo các chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện thủ tục để giao chi tiết kế hoạch theo quy định. Chờ kế hoạch trung hạn để giao cho 3 dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Nhưng chưa bố trí đủ vốn theo quy định tại Nghị quyết số 129/2020/QH14 của Quốc hội. Hết tháng 5/2021, lũy kế giải ngân các dự án do Bộ GTVT quản lý ước đạt 13.516 tỷ đồng. Đạt 32,7% kế hoạch đã phân bổ và đạt 32,1% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công hoàn thành các dự án trọng điểm,

Căn cứ kế hoạch giải ngân chi tiết hàng tháng đã được Bộ chấp thuận để làm cơ sở chỉ đạo, điều hành thực hiện. Và đảm bảo kế hoạch giải ngân tổng thể các dự án của Bộ trong năm 2021. Hết tháng 12/2021 đạt tối thiểu 90% kế hoạch. Và đến 31/01/2022 phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch. Trong đó, các dự án có nguồn vốn kéo dài từ kế hoạch năm 2020 phải giải ngân toàn bộ trước ngày 31/12/2021.

Tags: , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *